2023 Yılında Neler Yaptık?

2023 yılında çalışanlarımızın akademik gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerden öğle arası etkinliklerine, rekabeti ve dayanışmayı artıran spor etkinliğinden resim yarışmasına kadar hem eğitici hem de mesleki katkısı yüksek organizasyonlarla güzel anıları geride bıraktık.